loading
CHOOSE CURRENCY:

Kuala Lumpur Cvetli膷ar - Pogoji in pogoji

  • Odpoved Rezervacije
  • (1) Za Popolno 100% povra膷ilo odpovedi mora biti pred 2:00 P. M. Evropski Standard 膷as, dan PRED na膷rtovano dostave. (2) v primeru odpovedi je prejel po 2:00 P. M. Evropski Standard time, 50% nadomestila, bo izdan. (3) Ne odpovedi ali nadomestila, se lahko dodeli za isti dan naro膷ila. 膶e va拧e darilo je en pot na dostavo dan, ali je bila izdana, ali zavrnjena s strani prejemnika, ga ne bomo mogli Preklicati ali pa Vra膷ilo naro膷ila. (4) Odpoved in nadomestila niso na voljo za neuspeli dostavi poskuse, ko nepravilne dobave so bile informacije pridobljene. (5) Ni nadomestila za Posebne Naloge. Enkrat na Posebno Naro膷ilo je bilo sprejeto in pla膷a naro膷nik, ga ne morete ve膷 preklicati ali vra膷ilo kupnine. Ne moremo sprejeti naro膷ila stranke, mlaj拧e od osemnajst (18) let. Storitev dostave - 膷e boste potrebovali va拧em dostave je treba izvesti v dolo膷enem 膷asovnem obdobju, lahko zaprosi na va拧e naro膷ilnice za svoje ro啪e do dostavimo am ali pm! Prosimo, upo拧tevajte, nekatere storitve so odvisne od razpolo啪ljivosti, in da na nekaterih letnih 膷asih te cene se lahko razlikujejo. Mi vam bo svetoval storitev, ki so na voljo v 膷asu va拧e naro膷ilo: Prosimo, upo拧tevajte, da se, 膷e prevoznik ne more najti nekoga, da sprejme dostave, ali ne more zapustiti dostave v varno lokacijo, se bodo vrnili cvetje trgovine, in vas bo o tem obvestil. Pridr啪ujemo si pravico, da za ponovno dostavo na to ali alternativni naslov. Ne sprejemamo naro膷il za 膷asovno dostavo v tujini, zaradi razlik v mednarodnem 膷asovnih pasov. Ne odgovarjamo za morebitne neizpolnitve v na拧ih obveznosti, 膷e taka odpoved je kot posledica Dejanj Boga (vklju膷no z ognjem, poplavo, potres, vihar, orkan ali druge naravne nesre膷e), vojna, invazija, zakon o tujih sovra啪nikov, sovra啪nosti (ali je vojna razgla拧ena ali ne), dr啪avljanske vojne, upora, revolucije, vstaje, voja拧ke ali prisvajala mo膷 ali zaplembe, teroristi膷ne dejavnosti, nacionalizacijo, vlade, sankcije, blokade, embargo, dela spora, stavke, zaklepanje ali prekinitev ali izpada elektri膷ne energije.
  • Prito啪be
  • Vedno posku拧amo po svojih najbolj拧ih mo膷eh zagotoviti, da so naro膷eni cvetovi / izdelki dostavljeni po 啪elji in v odli膷nem stanju. 膶e ste v vsakem primeru nezadovoljni s cvetjem / izdelki, nam to sporo膷ite v sedmih dneh po dobavi, s 膷imer boste zagotovili jasno fotografijo in popolno razlago va拧ega nezadovoljstva. 膶e gre za prito啪bo glede kakovosti cvetja, zahtevamo, da fotografijo vzamemo istega dne, ko je bilo ro啪o dostavljeno ali najkasneje naslednji dan. Na拧 oddelek za stranke bo preu膷il va拧e skrbi in se odzval 膷im prej. Povra膷ila bodo dana le, 膷e se prito啪ba glede cvetov / izdelkov izka啪e za veljavno.
  • Pogoji
  • S pla膷ilom na koncu postopka naro膷ila sogla拧ate z na拧imi dolo膷ili in pogoji, ki jih vsebujejo ti pogoji in pogoji, in se pojavljajo kjer koli na spletnem mestu.
background image
background image