loading
CHOOSE CURRENCY:

Kuala Lumpur Cvetli膷ar - Pogoji in pogoji

  • Politika preklica
  • (1) Za polno 100% povra膷ilo je treba preklicati pred 2.00 uro P.M. Evropski standard, dan na dan pred predvidenim dostavo.\n(2) 膶e je preklic prejel po 2:00 P.M. Evropski standardni 膷as bo izdan 50-odstotni vra膷ilo.\n(3) Za enake dnevne naloge ni mogo膷e odpovedati ali povrniti. 膶e je va拧e darilo na poti na dan dostave ali je bilo dostavljeno ali zavrnjeno s strani prejemnika, ne bomo mogli preklicati ali vrniti naro膷ilo.\n(4) Odpoved in vra膷ila niso na voljo za neuspe拧ne poskuse dostave, 膷e so bili predlo啪eni nepravilni podatki o dostavi.\n(5) Vra膷ila ne veljajo za posebne naloge. Ko naro膷nik sprejme in pla膷a posebno naro膷ilo, ga ni mogo膷e odpovedati ali povrniti.\n\nOd naro膷nikov mlaj拧ih od osemnajst (18) let ne moremo sprejeti naro膷il.\n\nStoritve dostave - 膶e zahtevate, da se dostava opravi v dolo膷enem 膷asovnem obdobju, lahko na va拧em naro膷ilnem obrazcu naro膷ite, da se ro啪e dostavijo v ponedeljek ali ponedeljek! Upo拧tevajte, da so nekatere storitve odvisne od razpolo啪ljivosti in da se lahko v dolo膷enih obdobjih leta te cene razlikujejo. Vam bomo svetovali glede storitev, ki so na voljo ob oddaji naro膷ila:\n\nUpo拧tevajte, da 膷e prevoznik ne more najti nekoga, ki bo sprejel dostavo, ali ne bo mogel zapustiti dostave na varni lokaciji, bo na naslovu naslovnika pustil, da bo prejemnik vzpostavil stike in ponovno uredil dostavo. 膶e prejemnik ne uspeva pravo膷asno vzpostaviti stika, si pridr啪ujemo pravico do bremenitve za ponovno dostavo na ta ali alternativni naslov.\n\nNe moremo sprejeti naro膷il za 膷asovno dostavo v tujini zaradi razlik v mednarodnih 膷asovnih pasovih.\n\nNe bomo odgovorni za kakr拧no koli neizpolnjevanje obveznosti, 膷e je taka napaka posledica Bo啪jih dejanj (vklju膷no z ognjem, poplavami, potresi, nevihtami ali drugimi naravnimi nesre膷ami), vojno, invazijo, dejanje tujih sovra啪nikov, sovra啪nosti (vojna razglasitev ali ne), dr啪avljanska vojna, upor, revolucija, vstajenje, voja拧ka ali vzurjena oblast ali zaplenitev, teroristi膷ne dejavnosti, nacionalizacija, vladna sankcija, blokada, embargo, delovni spor, stavka, blokada ali prekinitev ali okvara elektri膷ne energije .
  • Prito啪be
  • Vedno posku拧amo po svojih najbolj拧ih mo膷eh zagotoviti, da so naro膷eni cvetovi / izdelki dostavljeni po 啪elji in v odli膷nem stanju. 膶e ste v vsakem primeru nezadovoljni s cvetjem / izdelki, nam to sporo膷ite v sedmih dneh po dobavi, s 膷imer boste zagotovili jasno fotografijo in popolno razlago va拧ega nezadovoljstva. 膶e gre za prito啪bo glede kakovosti cvetja, zahtevamo, da fotografijo vzamemo istega dne, ko je bilo ro啪o dostavljeno ali najkasneje naslednji dan. Na拧 oddelek za stranke bo preu膷il va拧e skrbi in se odzval 膷im prej. Povra膷ila bodo dana le, 膷e se prito啪ba glede cvetov / izdelkov izka啪e za veljavno.
  • Pogoji
  • S pla膷ilom na koncu postopka naro膷ila sogla拧ate z na拧imi dolo膷ili in pogoji, ki jih vsebujejo ti pogoji in pogoji, in se pojavljajo kjer koli na spletnem mestu.
background image
background image